Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toji Takeshi

 1. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ??quen nhìu vậy chế
  14 Tháng chín 2017
 2. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  gõ nhanh rồi gõ sai -_-
  14 Tháng chín 2017
 3. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  gõ lại :v
  14 Tháng chín 2017
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  hehhehhehehehhe ;;;;;;;cái kia là pp đánh giá á chế
  14 Tháng chín 2017
 5. Toji Takeshi
  14 Tháng chín 2017
 6. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  hiểu rồi
  14 Tháng chín 2017
-->