Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cẩm Ly 2006

 1. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  Em UYÊN ......gì mà uyên .......Ly mới đúng chứ
  18 Tháng chín 2017
 2. Cẩm Ly 2006
  Cẩm Ly 2006
  thôi cái kiểu .. đi nha
  20 Tháng chín 2017
 3. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  sự thật mãi mãi là sự thật
  24 Tháng chín 2017
 4. thouyen@gmail.com
  thouyen@gmail.com
  cái tội ngu
  24 Tháng chín 2017
 5. thouyen@gmail.com
  thouyen@gmail.com
  cho chết 1 điểm cảnh cáo mà
  24 Tháng chín 2017
 6. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  đó là mì đỏi ních của tàu nếu mi dùng ních của mi thì .........
  24 Tháng chín 2017