Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _ Yub _

 1. Người Bên Em
  Người Bên Em
  à đấy mi ko chào thì anh quên mi rùi :D
  12 Tháng chín 2017
 2. Dương Thảoo
  12 Tháng chín 2017
 3. _ Yub _
  _ Yub _
  đôn ke đôn ke :D
  12 Tháng chín 2017
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  trụy chai hoan đổi phụ âm cuối
  12 Tháng chín 2017
 5. Người Bên Em
  12 Tháng chín 2017
 6. _ Yub _
  _ Yub _
  hoán đổi tự chị trai sang :D :D
  12 Tháng chín 2017
 7. Người Bên Em
  12 Tháng chín 2017
 8. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  đọc mà ko hiểu vi diệu thế
  12 Tháng chín 2017
 9. Người Bên Em
  12 Tháng chín 2017
 10. _ Yub _
  _ Yub _
  T.T
  12 Tháng chín 2017
 11. Người Bên Em
  Người Bên Em
  đi ngủ mai lấy sức còn ................ :D
  12 Tháng chín 2017
 12. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  qué ? đầy đủ là dấu hỏi ngược nx ....N-G-U
  12 Tháng chín 2017
 13. _ Yub _
  _ Yub _
  còn .....?
  12 Tháng chín 2017
 14. Người Bên Em
  Người Bên Em
  bàn phím ko có dấu đấy :D
  12 Tháng chín 2017
 15. Người Bên Em
  Người Bên Em
  còn .................. bí mật :D
  12 Tháng chín 2017
 16. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  thì thằng dương nó dùng dt mà
  12 Tháng chín 2017
-->