Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Người Bên Em

 1. Yêu HM
  Yêu HM
  kiếm like nhanh dữ T^T, chỉ
  bí quyết với :v
  12 Tháng chín 2017
 2. s2no12k3
  s2no12k3
  tui cho rùi đó !!!!!!!!!!
  12 Tháng chín 2017
 3. Người Bên Em
  Người Bên Em
  vào wall của từng thành viên xong gõ chữ "cho mình xin 1 likes" nhớ là chữ like thêm s :D
  12 Tháng chín 2017
 4. s2no12k3
  s2no12k3
  adu !!!!!!
  12 Tháng chín 2017
 5. Người Bên Em
  Người Bên Em
  hiệu quả ngang roket :D
  12 Tháng chín 2017
 6. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  trời bọn m
  12 Tháng chín 2017
 7. s2no12k3
  s2no12k3
  cho về 78 lun
  12 Tháng chín 2017
 8. Người Bên Em
  12 Tháng chín 2017
 9. s2no12k3
  s2no12k3
  hehe !!!!!!!!
  12 Tháng chín 2017
 10. Dương Thảoo
  12 Tháng chín 2017
 11. s2no12k3
  s2no12k3
  đã 79 like
  12 Tháng chín 2017
 12. Người Bên Em
  Người Bên Em
  mở wall đi :D
  12 Tháng chín 2017
 13. s2no12k3
  s2no12k3
  k thích
  12 Tháng chín 2017
 14. Người Bên Em
  Người Bên Em
  đi nói xấu mi vs bone :D
  12 Tháng chín 2017
 15. s2no12k3
  s2no12k3
  cho lên 81 lun
  12 Tháng chín 2017
 16. Người Bên Em
  12 Tháng chín 2017
 17. Dương Thảoo
  12 Tháng chín 2017
-->