Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tôi là ai?

 1. Huy cậu chủ
  Huy cậu chủ
  Là sao?
  3 Tháng chín 2017
 2. tôi là ai?
  tôi là ai?
  khen ghê
  3 Tháng chín 2017
 3. Huy cậu chủ
  Huy cậu chủ
  Về vấn đề gì?
  3 Tháng chín 2017
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  hình như gặp cậu chủ ở đâu rùi
  6 Tháng chín 2017
 5. Huy cậu chủ
  Huy cậu chủ
  giải bt giùm đi, gặp ở đâu mà gặp
  6 Tháng chín 2017
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ra rùi mà anh yên tâm
  tán phét cái đã
  6 Tháng chín 2017
 7. tôi là ai?
  tôi là ai?
  6 Tháng chín 2017
 8. Huy cậu chủ
  Huy cậu chủ
  đăng trả lời đi cần lắm, rồi tán phét sau, làm ơn!
  6 Tháng chín 2017
 9. tôi là ai?
  tôi là ai?
  tẹo nữ anh chém gió đã
  6 Tháng chín 2017
 10. tôi là ai?
  tôi là ai?
  chắc chắn em đã từng nói chuyện vs anh
  6 Tháng chín 2017
 11. Huy cậu chủ
  Huy cậu chủ
  vào trang hồ sơ là thấy mà, đăng trả lời đi, please!
  6 Tháng chín 2017
-->