Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Blue Plus

 1. Bonechimte
  Bonechimte
  Nó khởi động phần tử cực đoan nên bị đếi
  30 Tháng tám 2017
 2. Oahahaha
  Oahahaha
  ... phần tử cực đoan? :v
  30 Tháng tám 2017
 3. Blue Plus
  Blue Plus
  Thành phần be của he she it à
  30 Tháng tám 2017
 4. Blue Plus
  Blue Plus
  Hay thành phần fifteen
  30 Tháng tám 2017
 5. Oahahaha
  Oahahaha
  ... có phải c già rồi hay sao mà ko hiểu mấy ngôn ngữ thời nay nhỉ =~=
  Fifteen? 15 à? :v
  30 Tháng tám 2017
 6. Blue Plus
  Blue Plus
  Be của he, she, it là is
  15 teencode là is
  30 Tháng tám 2017
 7. Bonechimte
  Bonechimte
  Tại nó muốn dẫn đầu vụ khủng bố^^
  30 Tháng tám 2017
 8. Oahahaha
  Oahahaha
  30 Tháng tám 2017
 9. Blue Plus
  30 Tháng tám 2017
 10. Bonechimte
  Bonechimte
  @Oahahaha đúng đó chị^^ thành phần khủng bố!
  30 Tháng tám 2017
 11. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ko hỉu lun
  30 Tháng tám 2017
-->