Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tôi là ai?

 1. thuhien2012001
  thuhien2012001
  không nhé
  27 Tháng tám 2017
 2. tôi là ai?
  tôi là ai?
  nhất định là mày rồi đừng ảo vs tao avartar kia kìa
  27 Tháng tám 2017
 3. thuhien2012001
  thuhien2012001
  ặc. nhầm rồi bạn ơi
  27 Tháng tám 2017
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  chắc chắn
  27 Tháng tám 2017
 5. Ye Ye
  Ye Ye
  Nhung Phượng là ai cơ? Đây là chị Hiền mà chị @tôi là ai?
  27 Tháng tám 2017
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  chém vừa
  27 Tháng tám 2017
 7. thuhien2012001
  27 Tháng tám 2017
 8. thuhien2012001
  thuhien2012001
  bây giờ mình thay một cái ảnh chụp cùng thời điểm với ảnh này xem có giống k nhá
  27 Tháng tám 2017
 9. tôi là ai?
  27 Tháng tám 2017
 10. tôi là ai?
  tôi là ai?
  chi cũng thay hình xem em vs nó giống ko nhé
  27 Tháng tám 2017
 11. thuhien2012001
  27 Tháng tám 2017
 12. ngoxuandanh11@gmail.com
  ngoxuandanh11@gmail.com
  em chào 2 chị
  27 Tháng tám 2017
 13. ngoxuandanh11@gmail.com
  ngoxuandanh11@gmail.com
  chị đi học chưa?
  27 Tháng tám 2017
 14. thuhien2012001
  thuhien2012001
  27 Tháng tám 2017
 15. tôi là ai?
  tôi là ai?
  bạn đổi lại cái cũ đi
  27 Tháng tám 2017
-->