Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bonechimte

 1. gabay20031
  gabay20031
  uk t đang chia rẽ chúng nó :D
  26 Tháng tám 2017
 2. Bonechimte
  Bonechimte
  Đồ xấu tánh...
  26 Tháng tám 2017
 3. gabay20031
  gabay20031
  Đập chậu cướp hoa
  26 Tháng tám 2017
 4. Bonechimte
  Bonechimte
  Bây h tốt nhất là ko nên thế!
  26 Tháng tám 2017
 5. Bonechimte
  Bonechimte
  M phải tỏ ra thế nào lm hoa tự mọc chân mà chạy vô chứ!
  26 Tháng tám 2017
 6. gabay20031
  26 Tháng tám 2017
 7. Bonechimte
  Bonechimte
  26 Tháng tám 2017
 8. gabay20031
  gabay20031
  T chưa học tới -.-
  26 Tháng tám 2017
 9. Bonechimte
  Bonechimte
  Chưa học lớp 9 thì Cm câu a,b... hic khó vc nghĩ mãi méo ra
  26 Tháng tám 2017
 10. Bonechimte
  Bonechimte
  Gà!! Giải bài cho t đi
  26 Tháng tám 2017
 11. gabay20031
  gabay20031
  Đang on đt máy mẹ t giành r
  26 Tháng tám 2017
 12. Bonechimte
  Bonechimte
  Nghĩ rồi nói qua qua vào đây cho t đi
  26 Tháng tám 2017
-->