Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kingsman(lht 2k2)

 1. gabay20031
  gabay20031
  thanks :3
  24 Tháng tám 2017
 2. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  cổ vũ cho thánh niên thế nào rồi ......hoành tráng kinh lắm nhỉ
  24 Tháng tám 2017
 3. gabay20031
  gabay20031
  Hoành tráng lắm :D
  24 Tháng tám 2017
 4. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  để chủ nhật tui xem ....tui cổ vũ cho thánh long
  24 Tháng tám 2017
 5. gabay20031
  gabay20031
  CN tui tới trường cổ vũ :D
  24 Tháng tám 2017
 6. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  lên ti vi ............chất ............
  24 Tháng tám 2017
 7. gabay20031
  gabay20031
  chất chơi :D
  24 Tháng tám 2017
 8. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  thánh minh ...cao mết mấy rứa bác ,,,,gái bu ko ?? ..tui hâm mô thánh minh lắm .....
  24 Tháng tám 2017
 9. gabay20031
  gabay20031
  thánh Minh bình thường không lanh mồm lanh miệng,đi dáng như gà rù :D,gái chỉ có 1 ẻm thích(bồ đấy :D),da trắng hơn con gái(ở nhà cả ngày),MT+TD thậm tệ :D
  24 Tháng tám 2017
 10. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  đúng là thánh minh học nhiều quá rồi ......thánh long nhanh miệng hơn .........thấy thánh minh mà it gái bu thf cũng quái .....
  24 Tháng tám 2017
 11. gabay20031
  gabay20031
  người như gà rù thì ai thích :D
  24 Tháng tám 2017
 12. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  vãi ..........như thánh chương chắc gái bu khắp nơi ......
  24 Tháng tám 2017
 13. gabay20031
  25 Tháng tám 2017
-->