Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuấn Anh Phan Nguyễn

 1. gabay20031
  gabay20031
  Ngon chứ :D
  24 Tháng tám 2017
 2. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Bài viết:445
  Đã được thích:445
  Điểm thành tích:111
  .. bác số sướng :v
  24 Tháng tám 2017
 3. gabay20031
  gabay20031
  biết thế dừng ở 444 cho nó đẹp :D
  24 Tháng tám 2017
 4. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  24 Tháng tám 2017
 5. gabay20031
  gabay20031
  cày lên 555 cho đẹp :D
  24 Tháng tám 2017
 6. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  lúc đó điểm thành tích đã không còn là 111 :D
  24 Tháng tám 2017
 7. gabay20031
  gabay20031
  lúc đó lên 156 :D
  24 Tháng tám 2017
 8. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  24 Tháng tám 2017
 9. gabay20031
  gabay20031
  chắc :D,a tính hết r :v
  24 Tháng tám 2017
 10. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  bắt đầu oai nhá :D
  24 Tháng tám 2017
 11. gabay20031
  gabay20031
  Oai gì đâu thánh :D
  24 Tháng tám 2017
 12. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  không biết đến lúc lên Mod oai thế nào nữa :D
  24 Tháng tám 2017
 13. gabay20031
  gabay20031
  Lúc ấy nguy cơ xin nghỉ r :v
  24 Tháng tám 2017
 14. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  mới làm mà tính xin nghỉ :v
  24 Tháng tám 2017
 15. gabay20031
  gabay20031
  lên đc Mod cũng phải 1 năm :v
  24 Tháng tám 2017
 16. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  tính khi nào lên trưởng nhóm :v
  24 Tháng tám 2017
 17. gabay20031
  gabay20031
  10 năm sau :D
  24 Tháng tám 2017
 18. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  lúc ấy có còn trụ lại :v
  24 Tháng tám 2017
 19. gabay20031
  gabay20031
  Nguy cơ trở lại :v
  24 Tháng tám 2017
 20. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  làm việc đi :v
  24 Tháng tám 2017
 21. gabay20031
  gabay20031
  Làm sáng h :D,lấn sang mấy box khác sửa tiền tố luôn r :v
  24 Tháng tám 2017
 22. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  t qua hoc24 vại :v
  24 Tháng tám 2017
 23. gabay20031
  24 Tháng tám 2017
 24. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  Tuấn Anh Phan Nguyễn
  nghỉ bữa giờ cũng 2 tuần rùi chắc thầy sa thải quá :v
  24 Tháng tám 2017
 25. gabay20031
  gabay20031
  Zô năm r hđ ít hơn cũng đc :v
  24 Tháng tám 2017
-->