Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dollee's Pii's

 1. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  có wifi rồi ak .........t sắp off ..
  23 Tháng tám 2017
 2. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  T với m hình như là khắc tinh của nhau á, t off m on ton m off
  23 Tháng tám 2017
 3. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  chuẩn á..tau off vì t ko ra net dc .........bùn vãi ..........hè ra net on nhiều nên trên 1k bài viết rồi .....
  23 Tháng tám 2017
 4. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  Sao ko bắt ké wifi
  23 Tháng tám 2017
 5. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  chắc t còn cái mặt lì nữa ......nhục sml
  23 Tháng tám 2017
 6. Dollee's Pii's
  23 Tháng tám 2017
 7. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  fb của t mới bị rip ....mai lấy lại dc ,,,...hồi mô bị rip nói tau nhé
  23 Tháng tám 2017
 8. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  Đang trù ẻo t à
  23 Tháng tám 2017
 9. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  uk đó .....nick t bay rồi ..nick ko có tên dễ bay v
  23 Tháng tám 2017
 10. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  Hết chỗ nói
  23 Tháng tám 2017
 11. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  cái nick ko unlock dc .......vãi nick gắng bó từ tháng 5
  23 Tháng tám 2017