Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ohyeah97

 1. Swagger_Robber
  Swagger_Robber
  I'm người :D
  15 Tháng tám 2017
 2. ohyeah97
  ohyeah97
  what's your name
  15 Tháng tám 2017
 3. SUNSHINE 1106
  SUNSHINE 1106
  2 ta là đồng hương đó^^
  15 Tháng tám 2017
 4. ohyeah97
  ohyeah97
  shut up
  15 Tháng tám 2017
 5. SUNSHINE 1106
  SUNSHINE 1106
  What??????
  15 Tháng tám 2017
 6. ohyeah97
  ohyeah97
  get out
  15 Tháng tám 2017
 7. SUNSHINE 1106
  SUNSHINE 1106
  Why???
  15 Tháng tám 2017
 8. ohyeah97
  ohyeah97
  No involve you
  15 Tháng tám 2017
 9. SUNSHINE 1106
  SUNSHINE 1106
  2 người biết nhau ko=.=
  15 Tháng tám 2017
 10. ohyeah97
  ohyeah97
  no,of course
  15 Tháng tám 2017
 11. SUNSHINE 1106
  SUNSHINE 1106
  =.=, thế thì sao ko cho tui làm quen vs bạn này
  15 Tháng tám 2017
 12. Swagger_Robber
  Swagger_Robber
  15 Tháng tám 2017
 13. ohyeah97
  ohyeah97
  post stt different
  15 Tháng tám 2017
 14. SUNSHINE 1106
  SUNSHINE 1106
  15 Tháng tám 2017
 15. ohyeah97
  ohyeah97
  I serious
  15 Tháng tám 2017
-->