Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tôi là ai?

 1. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ghi hộ tui cả yc đè nhé
  14 Tháng tám 2017
 2. haulunyy
  haulunyy
  chiều t đi học
  14 Tháng tám 2017
 3. haulunyy
  haulunyy
  t viết thế nào thì ấn máy tính như thế ý
  14 Tháng tám 2017
 4. haulunyy
  haulunyy
  ví dụ nC0 là tổ hợp chập 0 của n
  14 Tháng tám 2017
-->