Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tôi là ai?

 1. haulunyy
  haulunyy
  mk k gõ đc tổ hợp
  14 Tháng tám 2017
 2. tôi là ai?
  tôi là ai?
  hở vậy bạn viết thành 5c3 á kiểu đó nhanh nhé vào hội thoại 2k1 á
  14 Tháng tám 2017
 3. tôi là ai?
  tôi là ai?
  bạn ơi đừng để mik đợi lâu
  14 Tháng tám 2017
 4. haulunyy
  haulunyy
  nC0 + 2^2 nC2 + 2^4 nC4 + ... + 2^n nCn
  14 Tháng tám 2017
 5. tôi là ai?
  tôi là ai?
  uh chiều nha vào hộp thoại á
  14 Tháng tám 2017
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  giờ mik nấu cơm nè
  14 Tháng tám 2017
 7. haulunyy
  14 Tháng tám 2017
-->