Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tôi là ai?

 1. haulunyy
  haulunyy
  ai đấy
  14 Tháng tám 2017
 2. tôi là ai?
  tôi là ai?
  uhk bực ghê
  14 Tháng tám 2017
 3. haulunyy
  haulunyy
  là sao
  14 Tháng tám 2017
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  làm quen đê
  14 Tháng tám 2017
 5. haulunyy
  haulunyy
  nhớ rồi
  14 Tháng tám 2017
 6. haulunyy
  haulunyy
  k đi học ak
  14 Tháng tám 2017
 7. tôi là ai?
  tôi là ai?
  hôm nay nghỉ mai học
  14 Tháng tám 2017
 8. haulunyy
  haulunyy
  b học lớp nào
  14 Tháng tám 2017
 9. tôi là ai?
  tôi là ai?
  lớp 10 a
  14 Tháng tám 2017
 10. tôi là ai?
  tôi là ai?
  11 a nhầm
  14 Tháng tám 2017
 11. haulunyy
  haulunyy
  bằng tuổi t
  14 Tháng tám 2017
 12. tôi là ai?
  tôi là ai?
  tất nhiên mik chỉ theo dõi 2k1 thôi
  14 Tháng tám 2017
 13. haulunyy
  haulunyy
  s lại thế
  14 Tháng tám 2017
 14. tôi là ai?
  tôi là ai?
  bởi vì mình thích vậy có gì hỏi nhau chớ
  14 Tháng tám 2017
 15. haulunyy
  haulunyy
  bảo mk bài nha
  14 Tháng tám 2017
 16. tôi là ai?
  tôi là ai?
  bài gì vậy xem có khả năng ko
  14 Tháng tám 2017
 17. haulunyy
  haulunyy
  uk để mk đăng
  14 Tháng tám 2017
 18. tôi là ai?
  tôi là ai?
  vào hội thaoij đê
  14 Tháng tám 2017
-->