Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lâm Băng Cự Giải

 1. tôi là ai?
  tôi là ai?
  tin chứ
  13 Tháng tám 2017
 2. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  ồ tại sao v
  13 Tháng tám 2017
 3. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Em tin 99% vì tình cảm mẹ dành cho con ko bao h giả dối chị ạ!
  13 Tháng tám 2017
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ko phải đâu chị vì lời giả dối dều xuất phát chính từ chị mà \
  nó là bản chất á
  là tg nội tâm khác á
  13 Tháng tám 2017
 5. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  trời ơi, tức là có tin chị nói rằng tất cả đều là giả dối ko á
  13 Tháng tám 2017
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ko rồi vì chị r có nguwoif ngu ms nói rằng nếu như chị
  13 Tháng tám 2017
 7. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Ko thể nói vậy, mama ko giả dối chị ơi
  13 Tháng tám 2017
 8. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  ể? cái quái gì đang xảy ra v
  13 Tháng tám 2017
 9. Lâm Băng Cự Giải
  13 Tháng tám 2017
 10. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ý chị bảo là nếu chị bảo tất cả là dối á
  tất nhiên tin vì đâu có ai ngu đến nỗi nói ra viết lên tường như thế
  13 Tháng tám 2017
 11. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  em bảo chị ngu?
  13 Tháng tám 2017
 12. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Em có ns đâu
  13 Tháng tám 2017
 13. Lâm Băng Cự Giải
  13 Tháng tám 2017
 14. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ko em chỉ ví dụ nếu chị nói jkđ em sai mà
  13 Tháng tám 2017
 15. Lâm Băng Cự Giải
  13 Tháng tám 2017
 16. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ý là khẳng định trên
  13 Tháng tám 2017
 17. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  chắc v . mà chỉ một câu buột miệng thôi, chú ý làm gì
  13 Tháng tám 2017