Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thienn Thienn

 1. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Sao v? Kể tớ nghe nào, bạn bè mà. Nếu về tcảm tớ vs cậu thì kịp đóa
  15 Tháng tám 2017
 2. Thienn Thienn
  Thienn Thienn
  Cậu atsm quá Đạt ạ 'w'
  15 Tháng tám 2017
 3. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Tớ bik r, hum qua câu thi tốt ko?
  15 Tháng tám 2017
 4. Thienn Thienn
  Thienn Thienn
  Tạch cmnr
  15 Tháng tám 2017
 5. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Cậu tạch thật á? Học giỏi v mà tạch thì ai đậu
  15 Tháng tám 2017
 6. Thienn Thienn
  Thienn Thienn
  15 Tháng tám 2017
 7. Shenn
  Shenn
  15 Tháng tám 2017
-->