Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Erza scarlet

 1. Tsukino Usagi
  Tsukino Usagi
  chị ngố
  11 Tháng tám 2017
 2. Tsukino Usagi
  Tsukino Usagi
  chị đag làm cái j đấy
  11 Tháng tám 2017
 3. Erza scarlet
  Erza scarlet
  đag nt với thảo...buồn ngủ quá..chết mất
  11 Tháng tám 2017
 4. Tsukino Usagi
  Tsukino Usagi
  chết mất thôi
  11 Tháng tám 2017
 5. Tsukino Usagi
  Tsukino Usagi
  con chị vào mấy bài e hỏi xem làm đk bài nào làm cho e vs
  11 Tháng tám 2017
-->