Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh Khangg1

 1. matheverytime
  matheverytime
  em ở đâu thế ☺
  11 Tháng tám 2017
 2. Minh Khangg1
  Minh Khangg1
  quy nhơn a :)
  11 Tháng tám 2017
 3. Minh Khangg1
  Minh Khangg1
  a ở đâu ?
  11 Tháng tám 2017
 4. matheverytime
  matheverytime
  Bình định e heheh
  11 Tháng tám 2017
 5. Minh Khangg1
  Minh Khangg1
  Bình Định là chỗ nào a :) cụ thể :)
  11 Tháng tám 2017
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  15 Tháng tám 2017
 7. matheverytime
  15 Tháng tám 2017
 8. tôi là ai?
  tôi là ai?
  vậy hả chắc vậy
  15 Tháng tám 2017
-->