Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi aooyuki@gmail.com

 1. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Đi chơi gì vậy Kei?
  10 Tháng tám 2017
 2. Autumn Maple
  Autumn Maple
  Chơi cái gì mà chơi? Lo học còn chưa xong suốt ngày chơi với bời.

  Sau này có mà cuôc đất nhé!!
  11 Tháng tám 2017
 3. aooyuki@gmail.com
  21 Tháng tám 2017
 4. aooyuki@gmail.com
  aooyuki@gmail.com
  21 Tháng tám 2017