Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phan Ngọc Khuê

 1. suongpro2k3
  suongpro2k3
  mình ở huyện đông hòa còn bạn
  11 Tháng tám 2017
 2. Phan Ngọc Khuê
  Phan Ngọc Khuê
  Mình ở Tuy Hòa
  12 Tháng tám 2017
 3. suongpro2k3
  suongpro2k3
  bạn học trường nào ; địa chỉ trường
  12 Tháng tám 2017
 4. Phan Ngọc Khuê
  Phan Ngọc Khuê
  Mình học trường Trần Phú , xã Hòa Kiến
  16 Tháng tám 2017
 5. suongpro2k3
  suongpro2k3
  mình học trường quang trung , Hòa Xuân Tây
  16 Tháng tám 2017
 6. suongpro2k3
  suongpro2k3
  bạn chuyên môn học nào ???
  16 Tháng tám 2017
 7. Phan Ngọc Khuê
  17 Tháng tám 2017
 8. suongpro2k3
  suongpro2k3
  Mình toán nè
  18 Tháng tám 2017
 9. suongpro2k3
-->