Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Victoriquedeblois

 1. Hinachigo
  8 Tháng tám 2017
 2. Hinachigo
  Hinachigo
  mà c ơi, lớp e có đứa tự nhận là thụ đấy c
  8 Tháng tám 2017
 3. Victoriquedeblois
  Victoriquedeblois
  thật á em có ảnh ko cho cj
  8 Tháng tám 2017
 4. Hinachigo
  Hinachigo
  ảnh j c
  8 Tháng tám 2017
 5. Victoriquedeblois
  Victoriquedeblois
  ảnh của mấy đứa kêu là thụ
  8 Tháng tám 2017
 6. Hinachigo
  Hinachigo
  e làm gì có, mới lớp 7 bọn e chưa dám mang đt đi hoc
  8 Tháng tám 2017
 7. Victoriquedeblois
  Victoriquedeblois
  hix vậy là ko được chiêm ngưỡng mấy bé thụ r
  8 Tháng tám 2017
 8. Hinachigo
  8 Tháng tám 2017
-->