Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Đạt

 1. Hy Nhiên
  Hy Nhiên
  =.= Nó lưỡng tính
  8 Tháng tám 2017
 2. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Chuẩn r
  8 Tháng tám 2017
 3. aooyuki@gmail.com
  8 Tháng tám 2017
 4. aooyuki@gmail.com
  aooyuki@gmail.com
  lưỡng tính là 3D, e lưỡng giới, xác định kĩ giùm
  8 Tháng tám 2017
 5. Autumn Maple
  Autumn Maple
  Tóm lại vẫn là lưỡng~ =_=
  11 Tháng tám 2017
 6. aooyuki@gmail.com
  21 Tháng tám 2017