Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bé Kim Ngưu(bluerose)

 1. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  cút đê con hâm
  7 Tháng tám 2017
 2. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  T đang để tang nhóe
  Keme t
  7 Tháng tám 2017
 3. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  Keme là j z
  7 Tháng tám 2017
 4. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Kệ mọe
  Hồi này onl mail ko?
  7 Tháng tám 2017
 5. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  Ko, bận hok r
  7 Tháng tám 2017
 6. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  ----------treo máy---------
  T cx v lâu r ko onl
  --------treo máy-------'
  7 Tháng tám 2017
-->