Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Khánh Hoàng

 1. Victoriquedeblois
  Victoriquedeblois
  chưa chắc đã huy hoàng nha
  6 Tháng tám 2017
 2. Trương Khánh Hoàng
  Trương Khánh Hoàng
  Đa só là huy hoàng
  6 Tháng tám 2017
 3. Victoriquedeblois
  Victoriquedeblois
  oh v s~~ v nên ta mới nói là chưa chắc^^
  6 Tháng tám 2017
 4. Trương Khánh Hoàng
  Trương Khánh Hoàng
  Mình cũng có nói là chắc đâu !
  6 Tháng tám 2017