Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ohyeah97

 1. Hinachigo
  Hinachigo
  cái gì
  3 Tháng tám 2017
 2. ohyeah97
  ohyeah97
  chào thui :D
  3 Tháng tám 2017
 3. Hinachigo
  Hinachigo
  ukm
  3 Tháng tám 2017
 4. ohyeah97
  ohyeah97
  thế thôi à
  3 Tháng tám 2017
 5. Hinachigo
  Hinachigo
  thì muốn thế nào nữa
  3 Tháng tám 2017
 6. ohyeah97
  ohyeah97
  thôi
  3 Tháng tám 2017
 7. Hinachigo
  Hinachigo
  giờ mới nghĩ ra câu trả lời à
  3 Tháng tám 2017
 8. ohyeah97
  3 Tháng tám 2017
 9. Hinachigo
  Hinachigo
  3 tiếng mới trả lời 1 câu =.=
  3 Tháng tám 2017
 10. ohyeah97
  ohyeah97
  chắc thế
  4 Tháng tám 2017
 11. Hinachigo
  Hinachigo
  lại đến lượt chị phũ à
  4 Tháng tám 2017
 12. ohyeah97
  ohyeah97
  chị nào thế
  4 Tháng tám 2017
-->