Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tùy Phong Khởi Vũ

 1. Thái Thị Ánh Phượng
  Thái Thị Ánh Phượng
  e k bk go cong thuc
  20 Tháng bảy 2017
 2. Tùy Phong Khởi Vũ
  Tùy Phong Khởi Vũ
  Thế thì tập dần dần thôi.
  20 Tháng bảy 2017
 3. Tùy Phong Khởi Vũ
  Tùy Phong Khởi Vũ
  Em lại post bài "lạc trôi" mất rồi.
  25 Tháng bảy 2017
 4. Thái Thị Ánh Phượng
  Thái Thị Ánh Phượng
  tim m để hs đông bien trên R
  31 Tháng tám 2017
 5. Tùy Phong Khởi Vũ
  31 Tháng tám 2017
-->