Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bé Kim Ngưu(bluerose)

 1. View previous comments
 2. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  13 Tháng bảy 2017
 3. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  clgt đell hiểu
  13 Tháng bảy 2017
 4. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  E hèm -_- Nghi ơi là nghi ơi
  13 Tháng bảy 2017
 5. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  #Dang: bà đây
  #Đệ: Bio acimin tiêu hóa khỏe để trẻ ăn ngon
  13 Tháng bảy 2017
 6. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Ờ :3 BÀ ơi BÀ cháu yêu BÀ lắm
  13 Tháng bảy 2017
 7. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  #Dang: oh cháu ngoan =.= tk đệ chửi em
  13 Tháng bảy 2017
 8. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Quất nó luôn
  13 Tháng bảy 2017
 9. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  nó ngủ rồi, con zai mờ ngủ sớm zễ sợ o__o
  13 Tháng bảy 2017
 10. trunghieuak53
  trunghieuak53
  có làm đc hóa ko G
  13 Tháng bảy 2017
 11. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  14 Tháng bảy 2017
 12. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  14 Tháng bảy 2017
 13. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  14 Tháng bảy 2017
 14. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  ok thách chú đấy ok chưa
  14 Tháng bảy 2017
 15. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Sdjfsdoifewohfklsdudkgfauil;s
  14 Tháng bảy 2017
 16. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  clgt đell tran đc r
  14 Tháng bảy 2017
 17. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Tran đi rồi nch tiếp :D
  14 Tháng bảy 2017
 18. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  gg dịch ko có
  14 Tháng bảy 2017
 19. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Hẳn là ko có -_-
  14 Tháng bảy 2017
 20. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  ko có mak
  14 Tháng bảy 2017
 21. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Máy dị thế nhở :v
  14 Tháng bảy 2017
 22. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  #Đệ: =.= đệ ns tỷ sủa rõ lắm nhưng tỷ thấy đệ cx chẳng vừa đâu.
  #Dang: mệt ko?
  14 Tháng bảy 2017
 23. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Mệt phết :v
  14 Tháng bảy 2017
 24. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  vậy thì dừng đuê đừng chửi nhau nữa ^^ mà phải đập nhau vào =.=
  14 Tháng bảy 2017
 25. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Giá mà đập đc cx đập cho nó nát cái mặt tiền rồi :v
  15 Tháng bảy 2017
 26. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  đâp ai đấy đập nghi ak
  15 Tháng bảy 2017
 27. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Ngáo ak -_- đập cái thằng tên Chường ấy Nghi lm j mà đập :D
  15 Tháng bảy 2017
 28. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  tội sủa nhiều
  15 Tháng bảy 2017
 29. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Ờ rõ ràng, Chường sủa nhiều vch :D
  15 Tháng bảy 2017
 30. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Họ Nguyễn cùng Ch.ó. Cẩu . Dog . Khuyển cấm cmt:3 . Câm hết cho t
  15 Tháng bảy 2017
 31. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Dữ dội thật :D
  15 Tháng bảy 2017
 32. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  họ nguyễn cùng chó, haha Dang ei
  15 Tháng bảy 2017
 33. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Biết bao nhiêu thằng họ Ng~ nó vác gậy vô phang hội đồng Nghi bây h :v
  15 Tháng bảy 2017
 34. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  em cân hết ^^
  15 Tháng bảy 2017
 35. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Wow mạnh mé quá :O
  15 Tháng bảy 2017
 36. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  bình thường thoy
  15 Tháng bảy 2017
 37. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Liễu yếu đào tơ :v mạnh mẽ cho ai xem :D
  15 Tháng bảy 2017
 38. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  chả biết nốt :3
  15 Tháng bảy 2017
 39. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Chòi má -_-
  15 Tháng bảy 2017
 40. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  15 Tháng bảy 2017
 41. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  Họ Nguyễn đâu r múc con Nghi đkm
  15 Tháng bảy 2017
 42. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  giả nai =.= tk kia ai cho đệ cmt
  chẳng có ma nào họ nguyễn rảnh đi múc t
  15 Tháng bảy 2017
 43. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  đkm chắc đell có họ nguyễn thật thôi mik đệ đủ múc tỉ r đell cần thêm mẹ con thk nào
  15 Tháng bảy 2017
 44. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  nhào vô :v đừng manh động :3
  15 Tháng bảy 2017
 45. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  mah con kax cmt nhanh vlone
  15 Tháng bảy 2017
 46. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  15 Tháng bảy 2017
 47. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  cứ cmt tỉ ko cấm đc
  15 Tháng bảy 2017
 48. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Anh vẫn chờ 2 đứa đánh nhau mà chưa thấy ls
  15 Tháng bảy 2017
 49. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  thanh niên mặt zầy + vô sỉ level max
  Dang đâu?
  15 Tháng bảy 2017
 50. Trai Họ Nguyễn
  15 Tháng bảy 2017
 51. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  15 Tháng bảy 2017
-->