Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kagome811

 1. Hoàng Hương Giang
  10 Tháng bảy 2017
 2. Kagome811
  Kagome811
  Ồ nhớ à <3
  10 Tháng bảy 2017
 3. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Đã già đâu ^^
  10 Tháng bảy 2017
 4. trunghieuak53
  trunghieuak53
  10 Tháng bảy 2017
 5. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  chửi sml kon miền hội đồng nó @trunghieuak53 a ơi phá tiếp ko
  10 Tháng bảy 2017
 6. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  chửi sml kon miền hội đồng nó @trunghieuak53 a ơi phá tiếp ko
  10 Tháng bảy 2017
 7. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Dạ nó đâu oy
  10 Tháng bảy 2017
 8. Kagome811
  Kagome811
  Nói j vậy nhỉ??? I don't understand
  10 Tháng bảy 2017
 9. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  10 Tháng bảy 2017
 10. trunghieuak53
  trunghieuak53
  10 Tháng bảy 2017
 11. trunghieuak53
  trunghieuak53
  10 Tháng bảy 2017
 12. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  wall kon G lo méo j e bảo kê a luôn
  10 Tháng bảy 2017
 13. Kagome811
  Kagome811
  Alô có nghe rõ k vậy??? Các cậu nói cái j đấy???
  10 Tháng bảy 2017
 14. Hoàng Hương Giang
  10 Tháng bảy 2017
 15. trunghieuak53
  trunghieuak53
  10 Tháng bảy 2017
 16. Kagome811
  Kagome811
  Ngậm mồm trời sắp mưa t đang bận
  yêu cầu câm hết t còn làm vc
  10 Tháng bảy 2017
 17. Trai Họ Nguyễn
  Trai Họ Nguyễn
  đm miền mưa cl a hiếu chửi tiếp ko f xoắn
  10 Tháng bảy 2017
 18. Kagome811
  Kagome811
  Chả hiểu c.m nói cái j hết???
  10 Tháng bảy 2017
 19. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Sáng uống men tiêu hóa chưa :D
  10 Tháng bảy 2017
-->