Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Trungg

 1. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  tiếp tục phát huy
  5 Tháng bảy 2017
 2. Ng.Klinh
  Ng.Klinh
  không nên
  cận lòi đấy
  5 Tháng bảy 2017
 3. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  hình như trung bị cận rồi mà
  5 Tháng bảy 2017
 4. Ng.Klinh
  Ng.Klinh
  thì nó càng lòi hơn
  5 Tháng bảy 2017
 5. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Tít cực 1 tí thôi mà =))
  6 Tháng bảy 2017
-->