Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoangthianhthu1710

 1. chi254
  chi254
  mưa to luôn chứ ..khi chiều định lên mà nỏ muốn mượn xe ...mai nha
  24 Tháng sáu 2017
 2. hoangthianhthu1710
  24 Tháng sáu 2017
 3. chi254
  chi254
  nghe onl suốt á hầy
  24 Tháng sáu 2017
 4. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  hii tại ai không biết
  24 Tháng sáu 2017
 5. chi254
  chi254
  ý là tại tau chứ chi ...
  mà làm c đó ??
  24 Tháng sáu 2017
 6. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  nc vs m đây rà
  24 Tháng sáu 2017
 7. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  không cần hs cx biết là c nhà rồi
  24 Tháng sáu 2017
 8. chi254
  chi254
  uk ...có chuyện chi nói đi ..t hết chuyện ..
  24 Tháng sáu 2017
 9. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  có chuyện chj đc ...có chuyện chj t cx kể cho m nghe hết rồi
  24 Tháng sáu 2017
 10. chi254
  chi254
  bài viết đăng mù á hầy ...tích cực rồi đó ..hơn t rồi ^^
  24 Tháng sáu 2017
 11. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  hì hì ...m san cho t ít tích cực chỗ học toán tề
  nỏ cần nhìu mô khoảng 50% được rồi
  24 Tháng sáu 2017
 12. chi254
  chi254
  răng mi ko xin tau khoảng 99.99% luôn đi ..^^
  24 Tháng sáu 2017
 13. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  sợ m k cho
  25 Tháng sáu 2017
 14. chi254
  chi254
  răng mà cứ h t on là m off hậy
  25 Tháng sáu 2017
 15. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  đây rà
  25 Tháng sáu 2017
 16. chi254
  chi254
  uk ..siêng on hơn t rồi ..mà quà mi gửi cho t cx hay đó ^^
  25 Tháng sáu 2017
 17. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  răng m bt t gửi hay rứa
  25 Tháng sáu 2017
 18. chi254
  chi254
  ở đây chỉ có m biết tau nhiều mụn ...^^
  25 Tháng sáu 2017
 19. chi254
  chi254
  ngủ chưa ?
  26 Tháng sáu 2017
 20. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  chưa nè
  bữa ni onl hơn 30 phút
  26 Tháng sáu 2017
 21. chi254
  chi254
  bố mi về chưa + chưa bắt mi ngủ à?
  26 Tháng sáu 2017
 22. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  chuẩn bị off nhé
  đếm ngược 10 giây
  10 9 8 76543..
  26 Tháng sáu 2017
 23. chi254
  chi254
  thật à?
  26 Tháng sáu 2017
 24. chi254
  chi254
  làm chi đó ??
  27 Tháng sáu 2017
 25. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  làm chi đó -nhớ nhau không
  27 Tháng sáu 2017
 26. chi254
  chi254
  ko
  27 Tháng sáu 2017
 27. chi254
  chi254
  răng mà khi mô cx off nhanh rứa ??
  27 Tháng sáu 2017
 28. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  bố lấy máy tính coi phim
  28 Tháng sáu 2017
 29. chi254
  chi254
  ra vậy ..nói bố là con mắc hok thử răng??
  28 Tháng sáu 2017
-->