Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kingsman(lht 2k2)

 1. Kiều Đặng Minh Ngọc
  13 Tháng sáu 2017
 2. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  mấy điểm
  15 Tháng sáu 2017
 3. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Chưa có !!
  21/6
  15 Tháng sáu 2017
 4. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  check thì ok ko.........tui thi chọn ,,,,ko có tuyển sinh 10
  15 Tháng sáu 2017
 5. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Check rồi, khả năng không cao lắm !!
  15 Tháng sáu 2017
 6. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  tui đang điên cho toán 10 đây .....cô cho vào lớp pro luôn ko biết học sẽ bị kinh ko >>
  15 Tháng sáu 2017
 7. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng !!
  15 Tháng sáu 2017
 8. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  do mấy tuần đầu học phát biểu quá cô thấy cho vào pro luôn ..mặc dù xin cô là em ko đủ pro
  15 Tháng sáu 2017
 9. Kiều Đặng Minh Ngọc
  15 Tháng sáu 2017
 10. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  học toán 10 luôn
  16 Tháng sáu 2017
 11. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Sao lẹ ??
  Thi chưa nhỉ ??
  19 Tháng sáu 2017
 12. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  tuyển thẳng vào toán pro rồi
  20 Tháng sáu 2017
 13. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Sao lại thế ??
  Không phải thi vào 10 ??
  20 Tháng sáu 2017
 14. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  thi chọn thôi
  20 Tháng sáu 2017
 15. Kiều Đặng Minh Ngọc
  21 Tháng sáu 2017