Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Thư

 1. Narumi04
  Narumi04
  Mình sinh 2k4, đầu tháng 1 =)) Có lẽ bằng bạn...
  10 Tháng sáu 2017
 2. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Chắc cùng năm
  10 Tháng sáu 2017
 3. Narumi04
  Narumi04
  Thì cùng năm là cùng tuổi =))
  10 Tháng sáu 2017
 4. Đặng Thư
  10 Tháng sáu 2017