Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Snowball fan ken

 1. Trang Tống
  Trang Tống
  Hi!!! Snowball,, yu vẫn khoẻ!!
  14 Tháng sáu 2017
 2. Trang Tống
  Trang Tống
  He rồi yu sẽ onl thường xuyên, có time ns chuyện nhé
  14 Tháng sáu 2017
 3. Snowball fan ken
  Snowball fan ken
  uk uk
  yu bận lắm à ?
  14 Tháng sáu 2017
 4. Trang Tống
  Trang Tống
  uk yu hơi bận, nhưng mak từ h sẽ lên diễn đàn thường xuyên hơn
  14 Tháng sáu 2017
 5. Snowball fan ken
  14 Tháng sáu 2017
 6. Trang Tống
  Trang Tống
  snowball có tham gia cuộc thi của diễn đàn ko
  14 Tháng sáu 2017
 7. Snowball fan ken
  14 Tháng sáu 2017
 8. Snowball fan ken
  Snowball fan ken
  gần đây có 1 minigame mà snowball chẳng thích tí nào lun :(
  14 Tháng sáu 2017
 9. Trang Tống
  Trang Tống
  minigame gì vậy ??
  16 Tháng sáu 2017
 10. Snowball fan ken
  Snowball fan ken
  16 Tháng sáu 2017
 11. Trang Tống
  Trang Tống
  yu chưa bị thách kaka
  16 Tháng sáu 2017
 12. Snowball fan ken
  16 Tháng sáu 2017
 13. Snowball fan ken
  Snowball fan ken
  tiếc là snowball ko thể thách yu đc, nếu nhờ thách thì sao nhỉ?
  17 Tháng sáu 2017
-->