Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Narumi04

 1. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  đã đăng kí youtube partner chưa ??
  7 Tháng sáu 2017
 2. Narumi04
  Narumi04
  Chưa
  7 Tháng sáu 2017
 3. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  chưa sao dc channel
  7 Tháng sáu 2017
 4. Narumi04
  Narumi04
  Khỏi cũng được, lấy mail làm channel đại, vẫn chưa bật chế độ kiếm tiền =))
  7 Tháng sáu 2017
 5. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  uk up video ,,,,,bật sớm đi chứ biết đâu video làm bão view thì sao
  7 Tháng sáu 2017