Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi toilatot

 1. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  chào bạn
  7 Tháng sáu 2017
 2. toilatot
  toilatot
  người nghệ n học giỏi lắm nhỉ
  7 Tháng sáu 2017
 3. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  không đâu bạn ơi, ở đâu cũng có người giỏi chứ không riêng gì Nghệ An đâu
  7 Tháng sáu 2017
 4. toilatot
  toilatot
  hì mình nghĩ thế thôi à
  bạn giúp mình mấy topic ôn hè nhé
  7 Tháng sáu 2017
 5. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  ok nếu mình giúp được gì mình sẽ giúp
  7 Tháng sáu 2017
 6. toilatot
  toilatot
  mình trích tên bạn rồi các pép tính này đều đơn giản thôi
  7 Tháng sáu 2017
-->