Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Narumi04

 1. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  h thì số like nhiều hơn số bài viết ^^
  24 Tháng năm 2017
 2. Narumi04
  Narumi04
  Nhiều hơn 1 like
  24 Tháng năm 2017
 3. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  ^^ mk thấy bài viết khó kiếm hơn like ^^
  24 Tháng năm 2017
 4. Narumi04
  Narumi04
  Lướt dạo diễn đàn, làm bài tập là kiếm được bài viết...
  24 Tháng năm 2017
 5. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  uk nhưng dạo này mk chẳng làm đc bài j hết toàn bài lớp 9,10..
  24 Tháng năm 2017
 6. Narumi04
  Narumi04
  Chuẩn không cần chỉnh :)) I am in grade 7, não bị giới hạn quá :(( Mà về tiếng Anh thì còn làm được :))
  24 Tháng năm 2017
 7. Nữ Thần Mặt Trăng
  24 Tháng năm 2017
 8. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  h hơn 2 like ^^
  24 Tháng năm 2017
 9. Narumi04
  Narumi04
  Hơn 2 likes :vv
  24 Tháng năm 2017