Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi fcnoname1230

 1. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  thi nhanh khỏe nhỉ .........quê tui tận tháng 7 ,,,,ôn mệt
  23 Tháng năm 2017
 2. fcnoname1230
  24 Tháng năm 2017
 3. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  cười người hôm trước hôm sau người cười
  24 Tháng năm 2017
 4. fcnoname1230
  fcnoname1230
  này, đừng rủa ng khác nhé, hãy chúc nhau thi tốt đi ưhahaha
  24 Tháng năm 2017
 5. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  thanks trước
  24 Tháng năm 2017
-->