Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Narumi04

 1. Eddie225
  Eddie225
  Good job nha :D
  23 Tháng năm 2017
 2. Narumi04
  Narumi04
  Thank you very much
  23 Tháng năm 2017
 3. Eddie225
  Eddie225
  Làm quen :D
  23 Tháng năm 2017
 4. Narumi04
  Narumi04
  Call Naru - 2k4 - girl - hc giỏi AV - fan anime, and you?
  23 Tháng năm 2017
 5. Eddie225
  Eddie225
  Eddie, 2k3 - boy - ENG - books - sport - OMG, many things
  23 Tháng năm 2017
 6. Eddie225
  Eddie225
  what language u wanna talk in?
  23 Tháng năm 2017
 7. Narumi04
  Narumi04
  English and Japanese :))
  23 Tháng năm 2017
 8. Eddie225
  Eddie225
  alright, i'll prob use google translate:D, do u have siblings?
  23 Tháng năm 2017
 9. Narumi04
  Narumi04
  Yes, I have a younger sister, she is 9 years old :))
  23 Tháng năm 2017
 10. Eddie225
  Eddie225
  kk, w ya doin?
  23 Tháng năm 2017