Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kingsman(lht 2k2)

 1. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Nhanh tìm ra vậy à ??
  23 Tháng năm 2017
 2. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  ha ha .......nghe tên quen quen
  23 Tháng năm 2017
 3. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Tên độc và lạ !!
  23 Tháng năm 2017
 4. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  minh ngọc ...........quá trời ,,,,,,,,,,,đang cày bđt .....thấy stt ....like giúp ...thanks trước
  23 Tháng năm 2017
 5. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Cái gì vậy ??
  23 Tháng năm 2017
 6. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  like giúp cái vụ khi tôi làm ad min
  23 Tháng năm 2017
 7. Kiều Đặng Minh Ngọc
  24 Tháng năm 2017
 8. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Dẫn đường link !!
  24 Tháng năm 2017
 9. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  ở stt ấy
  24 Tháng năm 2017
 10. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Ừ !!
  Đổi ảnh xoành xoạch vậy !!
  24 Tháng năm 2017
 11. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  ko hiểu ....>>>'' xoành xoạch ''' là gì ít khi dùng
  25 Tháng năm 2017
 12. Kiều Đặng Minh Ngọc
  25 Tháng năm 2017
 13. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  ko thích nên đổi thôi ....ảnh girl đó ..dính chửng bản quyền nên bỏ ....vs nhiều người keo chị quá
  25 Tháng năm 2017
 14. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Sao để ảnh girl ?
  25 Tháng năm 2017
 15. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  thấy đẹp thì để thôi ..ko có ý chi hết
  25 Tháng năm 2017
 16. Kiều Đặng Minh Ngọc
  25 Tháng năm 2017
 17. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  còn avt cảu bạn ..người ở giữa là bạn đúng ko
  25 Tháng năm 2017
 18. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Tại sao lại nghĩ vậy ??
  26 Tháng năm 2017
 19. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  chỉ đoán thôi """""
  26 Tháng năm 2017
 20. Kiều Đặng Minh Ngọc
  26 Tháng năm 2017
 21. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  vậy đúng hay sai ta???
  26 Tháng năm 2017
 22. Kiều Đặng Minh Ngọc
  26 Tháng năm 2017
 23. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  ý gì
  ??? ................
  26 Tháng năm 2017
 24. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Hỏi để làm gì ??
  26 Tháng năm 2017
 25. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  để biết chứ để làm gì
  27 Tháng năm 2017
 26. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Không cần biết !!
  27 Tháng năm 2017
 27. kingsman(lht 2k2)
  kingsman(lht 2k2)
  vậy thì thôi ...ko tìm hiểu sâu ....tốn thời gian ....mà avt đẹp đó
  27 Tháng năm 2017
 28. Kiều Đặng Minh Ngọc
  Kiều Đặng Minh Ngọc
  Ừ, quá khen !!
  * Là vốn dĩ cậu tự muốn mất thời gian !!
  27 Tháng năm 2017