Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tranvandong08

 1. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  VD: ${\color{red}\bigstar} \color{blue}{\text{Moon}} \color{red}\bigstar$
  22 Tháng năm 2017
 2. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  22 Tháng năm 2017
 3. tranvandong08
  tranvandong08
  ok , mà tui 2002 bé ơi
  22 Tháng năm 2017
 4. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  à em ko để ý sr anh, mà bé cái j kém có 1 tuổi mà...
  22 Tháng năm 2017
 5. tranvandong08
  tranvandong08
  haha 1 tuổi là bé rồi
  22 Tháng năm 2017
 6. Nữ Thần Mặt Trăng
  22 Tháng năm 2017
-->