Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Thư

 1. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  bạn ơi, gửi hộp thư thoại bạn nhé, viết thế này dễ bị ăn cắp ý tưởng lăm á
  17 Tháng năm 2017
 2. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Gửi ở đâu vậy
  19 Tháng năm 2017
 3. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  bạn vào hộp thư và tạo hội thoại mới!
  19 Tháng năm 2017
 4. Đặng Thư
  Đặng Thư
  ok, xong rồi, thanks bạn nha
  19 Tháng năm 2017
 5. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  không có gì đâu bạn
  19 Tháng năm 2017
-->