Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cửu Long

 1. Narumi04
  Narumi04
  Hé lô~
  Hôm nay là ngày cuối cùng của việc thi~
  13 Tháng năm 2017
 2. Narumi04
  Narumi04
  Toán-Tin
  13 Tháng năm 2017
 3. Cửu Long
  Cửu Long
  Mình cũng là ngày thi cuối cùng
  Sinh-Sử-Địa T^T
  13 Tháng năm 2017
 4. Narumi04
  Narumi04
  Ở tỉnh nào zợ .-.
  13 Tháng năm 2017
 5. Narumi04
  Narumi04
  T cx có đứa bạn cx thi 8/5 mà tới thứ 2 nó ms thi tiếp~~
  13 Tháng năm 2017
 6. Cửu Long
  Cửu Long
  Bình Định tp Quy Nhơn
  Chắc bạn ở Vĩnh Long
  13 Tháng năm 2017
 7. Narumi04
  13 Tháng năm 2017
 8. Narumi04
  Narumi04
  Bạn t ở Đà Nẵng~
  13 Tháng năm 2017
 9. Cửu Long
  Cửu Long
  Chán quá bây h không biết làm j??? -_-
  13 Tháng năm 2017
 10. Narumi04
  Narumi04
  Học bài :vv Mà giờ thi xong thì giải trí :))
  13 Tháng năm 2017
 11. Cửu Long
  Cửu Long
  'Thi xong rồi nè
  13 Tháng năm 2017