Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phác Hoàng Tại Bỉm02

 1. Giang mèo
  Giang mèo
  lô bỉm
  12 Tháng năm 2017
 2. Phác Hoàng Tại Bỉm02
  Phác Hoàng Tại Bỉm02
  - Hế Su :) Bỉm not bỉm nghe má
  13 Tháng năm 2017
 3. Giang mèo
  Giang mèo
  M ns cj rứa bỉm
  13 Tháng năm 2017
 4. Phác Hoàng Tại Bỉm02
  Phác Hoàng Tại Bỉm02
  - Bỉm viết hoa tên á mày
  14 Tháng năm 2017
 5. Giang mèo
  Giang mèo
  pam per
  14 Tháng năm 2017
 6. Phác Hoàng Tại Bỉm02
  Phác Hoàng Tại Bỉm02
  - viết sai :v haha
  14 Tháng năm 2017
 7. Giang mèo
  Giang mèo
  ngôn ngự nói ok
  14 Tháng năm 2017