Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi vivietnam

 1. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  M4U là gì zậy a
  10 Tháng năm 2017
 2. vivietnam
  vivietnam
  10 Tháng năm 2017
 3. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  dạ e biết rồi
  10 Tháng năm 2017
 4. vivietnam
  10 Tháng năm 2017
 5. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  a online bao lâu rồi ạ
  10 Tháng năm 2017
 6. vivietnam
  vivietnam
  bao lâu trong ngày hôm nay à e. Chưa được 1 tiếng.
  10 Tháng năm 2017
 7. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  em đi học cả ngày, giờ mới đi học về vào lúc 5 h là em vào on luôn
  10 Tháng năm 2017
 8. vivietnam
  vivietnam
  a cũng đi làm cả ngày, về mới onl :D
  10 Tháng năm 2017
 9. Phan Thị Xuân Huyên
  10 Tháng năm 2017
 10. vivietnam
  vivietnam
  :D e nhận đc quà gì chưa
  10 Tháng năm 2017
 11. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  em nhận được 10 điểm thành tích
  10 Tháng năm 2017
 12. vivietnam
  vivietnam
  Sao a k nhận dc nhỉ
  10 Tháng năm 2017
 13. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  í nhận gì vậy a
  10 Tháng năm 2017
 14. vivietnam
  vivietnam
  Quà đó. Chờ mãi mà k đc
  10 Tháng năm 2017
 15. Phan Thị Xuân Huyên
  10 Tháng năm 2017
 16. vivietnam
  vivietnam
  :D e thi xong chưa
  10 Tháng năm 2017
 17. Phan Thị Xuân Huyên
  10 Tháng năm 2017
 18. vivietnam
  vivietnam
  Còn mấy môn nữa
  10 Tháng năm 2017
 19. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  7 môn nữa a
  10 Tháng năm 2017