Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Uyển Nhi

 1. Kem Min
  Kem Min
  Hi. Bạn
  29 Tháng tư 2017
 2. Kem Min
  Kem Min
  j vậy?
  A @Kem Min đi rồi
  Có j liên hệ fb nhé
  Mk là Linh 2k2 e họ nó
  Sáng vv
  30 Tháng tư 2017
 3. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  z thì cho mk lm wen vs
  30 Tháng tư 2017
 4. Kem Min
  Kem Min
  Đọc câu trước đi, gt rồi
  30 Tháng tư 2017
-->