Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phan Thị Xuân Huyên

 1. My love angle
  My love angle
  c thấy mk giỏi tiếng anh nhất
  30 Tháng tư 2017
 2. My love angle
  My love angle
  e lớp mấy rồi
  30 Tháng tư 2017
 3. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  dạ lớp 7 chị
  10 Tháng năm 2017
 4. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  chiều mai em thi t anh 7 chị bày cho em cách tìm âm nhấn ạ, cái này thì em dốt nhất ở chỗ âm nhấn :D:D
  10 Tháng năm 2017
-->