Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Thị Quỳnh Chi

 1. Di Thư
  Di Thư
  Hes lo gái :D
  23 Tháng tư 2017
 2. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Trộ ôi, lâu k chát, khỏe k chế
  23 Tháng tư 2017
 3. Di Thư
  Di Thư
  Không aa, sắp thi mệt như gì -_- Thế bé Chi thì saooo
  23 Tháng tư 2017
 4. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Gần thi học kì II + thi c3 oy
  Bài vở trồng đống, ncl: mệt kinh í -.-
  23 Tháng tư 2017
 5. Di Thư
  Di Thư
  Thi xong là khỏe rồi. Lên 10 khỏi lo gì nữa, lúc đó ăn chơi cho đã :vv
  23 Tháng tư 2017
 6. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Mừng trc làm gì, cẩn thận tôi k lên đc thì cô liệu nhé
  23 Tháng tư 2017
 7. Di Thư
  Di Thư
  Cô mà không lên được, cẩn thận với tôi nhé :v
  24 Tháng tư 2017
 8. Lê Thị Quỳnh Chi
  24 Tháng tư 2017
 9. Di Thư
  Di Thư
  Liên quan gì tới bột giặt :vv
  24 Tháng tư 2017
 10. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Ô con ngu
  Ý cô mày là aba :v
  24 Tháng tư 2017
 11. Di Thư
  Di Thư
  Ô mô sao nó thành aba được nhể? ._.
  24 Tháng tư 2017
 12. Lê Thị Quỳnh Chi
  24 Tháng tư 2017
 13. Di Thư
  Di Thư
  Sau lâu ngày gặp lại, chị vẫn là người ngooài hành tinh như xưa :vv
  24 Tháng tư 2017
 14. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Giờ đỡ hơn rồi cu
  24 Tháng tư 2017
 15. Di Thư
  Di Thư
  Được vậy thì mừng thí mẹ :vv
  24 Tháng tư 2017