Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kybangha_10

 1. Triêu Dươngg
  Triêu Dươngg
  Bạn onl giờ ý ko lạnh lẽo mới lạ đấy. Bình thường nó cx đủ lạnh rùi.sao m.n ghét lý thế nhỉ?@_@
  23 Tháng tư 2017
 2. Kybangha_10
  Kybangha_10
  Người mới không ở, người cũ không về. Nó luôn là như vậy!
  23 Tháng tư 2017
 3. Triêu Dươngg
  Triêu Dươngg
  Người mới vẫn ở. Còn người cũ chưa bao h đi cả.^_^
  23 Tháng tư 2017
 4. Kybangha_10
  Kybangha_10
  Bạn chưa "thấm" điều ấy bằng mình đâu :v
  23 Tháng tư 2017
 5. Triêu Dươngg
  Triêu Dươngg
  Rồi dần sẽ "thấm" .
  23 Tháng tư 2017
 6. Kybangha_10
  Kybangha_10
  Cần một khoảng thời gian khá lớn đấy.
  23 Tháng tư 2017
 7. Triêu Dươngg
  Triêu Dươngg
  Khá lớn là bao lâu?
  23 Tháng tư 2017
 8. Kybangha_10
  Kybangha_10
  Chắc tính bằng năm.
  23 Tháng tư 2017
 9. Triêu Dươngg
  Triêu Dươngg
  oh my...
  24 Tháng tư 2017
-->