Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Umaru

 1. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  Hi bạn, làm quen nha:D :D
  18 Tháng tư 2017
 2. Umaru
  Umaru
  um .
  19 Tháng tư 2017
 3. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  Bạn tên gì vậy?
  19 Tháng tư 2017
 4. Umaru
  Umaru
  Tên thật : Linh
  Nickname : Umaru
  24 Tháng tư 2017
 5. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  Ưkm, muốn bạn muốn Phương gọi tên nào như thế nào:)
  26 Tháng tư 2017
 6. Umaru
  Umaru
  ?
  28 Tháng tư 2017
 7. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  Umaru hay Linh?
  28 Tháng tư 2017
 8. Umaru
  Umaru
  Scđ
  13 Tháng năm 2017
 9. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  Ừ, thi xong chưa?
  13 Tháng năm 2017
 10. Umaru
  Umaru
  ?
  6 Tháng bảy 2017
-->